Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 empty
1 "Lägg till/Ta bort program"
2 "Låter dig installera ny programvara, eller ta bort befintlig programvara från din dator."
3 "Program"
4 "Kunde inte köra avinstalleraren, '%s'. Vill du ta bort avinstallationsobjektet för detta program från registret?"
5 "Inte angivet"
6 "Namn"
7 "Utgivare"
8 "Version"
9 "Installationsprogram"
10 "Program (*.exe)"
11 "Alla filer (*.*)"
12 "Ta &bort"
13 "&Ändra/Ta bort"
14 "Hämtar..."
15 "Installerar..."