Dump of DIALOG #1200

DIALOG #1200
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 95
STYLE 0x90c808c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Wine Gecko Installationsprogram"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Wine kunde inte hitta paketet Gecko vilket krävs för att program med inbäddad HTML ska fungera korrekt. Wine kan hämta och installera det automatiskt åt dig.\n
\n
Obs: Du rekommenderas att använda din distributions paket i stället. Se <a href="https://wiki.winehq.org/Gecko">https://wiki.winehq.org/Gecko</a> för mer information.", 1203, "SysLink", 0x50000000, 10, 10, 240, 65, 0x0
    CONTROL "", 1201, "msctls_progress32", 0x50800001, 10, 40, 240, 12, 0x0
    CONTROL "&Installera", 1202, 128, 0x50030001, 200, 76, 50, 14, 0x0
    CONTROL "Avbryt", 2, 128, 0x50030000, 144, 76, 50, 14, 0x0