Dump of DIALOG #1

DIALOG #1
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 320, 220
STYLE 0x90c800c4
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Installera/Avinstallera"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Klicka på Installera för att installera ett nytt program från en diskett, cd-skiva eller din hårddisk.", 1000, 130, 0x50020000, 40, 7, 270, 20, 0x0
    CONTROL "&Installera...", 1010, 128, 0x50010000, 246, 26, 64, 14, 0x0
    CONTROL "", 65535, 130, 0x50001000, 7, 46, 303, 1, 0x0
    CONTROL 2, 1001, 130, 0x50000003, 7, 7, 21, 20, 0x0
    CONTROL "Följande programvara kan automatiskt tas bort. Markera den från listan och klicka på Ändra/Ta bort för att ta bort eller ändra dess installerade komponenter.", 1002, 130, 0x50020000, 40, 54, 275, 34, 0x0
    CONTROL "", 1011, "SysListView32", 0x5001001d, 7, 90, 303, 100, 0x0
    CONTROL "&Supportinformation", 1013, 128, 0x50010300, 34, 198, 90, 14, 0x0
    CONTROL "&Ändra...", 1014, 128, 0x50010000, 128, 198, 90, 14, 0x0
    CONTROL "Ta &bort", 1012, 128, 0x50010000, 222, 198, 90, 14, 0x0
    CONTROL 3, 1003, 130, 0x50000003, 7, 57, 21, 20, 0x0