Dump of STRINGTABLE #2050 (strings 32784..32799)

STRINGTABLE #2050 (strings 32784..32799)
Compare with English (United States) >>
32784 "Modifies the value's data"
32785 "Pridá nový kľúč"
32786 "Pridá novú textovú hodnotu"
32787 "Pridá novú binárnu hodnotu"
32788 "Adds a new 32-bit value"
32789 "Importovať textový súbor do registrov"
32790 "Exportovať všetky alebo časť registrov do textového súboru"
32791 empty
32792 empty
32793 "Vytlačiť všetky alebo časť registrov"
32794 "Opens Registry Editor Help"
32795 "Displays program information, version number and copyright"
32796 empty
32797 empty
32798 empty
32799 empty