Dump of MENU #137

MENU #137
Compare with English (United States) >>
0 ""
33105 "Expand"
0 SEPARATOR
33101 "&Exportovať..."
0 ""
33105 "Expand"
0 "&Nový"
32785 "&Kľúč"
0 SEPARATOR
32786 "&Reťazcová hodnota"
32787 "&Binárna hodnota"
32788 "&DWORD hodnota"
33100 "&Viac reťazcová hodnota"
33102 "&Expandable String Value"
32782 "&Nájdi...\tCtrl+F"
0 SEPARATOR
32778 "&Zmazať\tDel"
32779 "&Rename\tF2"
0 SEPARATOR
33101 "&Exportovať..."
0 SEPARATOR
32781 "&Copy Key Name"
0 ""
0 "&Nový"
32785 "&Kľúč"
0 SEPARATOR
32786 "&Reťazcová hodnota"
32787 "&Binárna hodnota"
32788 "&DWORD hodnota"
33100 "&Viac reťazcová hodnota"
33102 "&Expandable String Value"
0 ""
32784 "&Zmeniť..."
32870 "Modify &Binary Data..."
0 SEPARATOR
32778 "&Zmazať\tDel"
32779 "&Rename\tF2"