Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 empty
1 empty
2 empty
3 empty
4 empty
5 empty
6 empty
7 "Súbor"
8 "Veľkosť"
9 "Typ"
10 "Modifikovaný"
11 "Atribúty"
12 "Veľkosť"
13 "Veľkosť k dispozícii"
14 "Názov"
15 "Comments"