Dump of STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)

STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)
Compare with English (United States) >>
1024 "Critical Extensions Only"
1025 "Properties Only"
1026 "Verzia"
1027 "Sériové číslo"
1028 "Issuer"
1029 "Valid from"
1030 "Valid to"
1031 "Predmet"
1032 "Verejný kľúč"
1033 "%1 (%2!d! bitov)"
1034 "SHA1 hash"
1035 "Enhanced key usage (property)"
1036 "Popisný názov"
1037 "Popis"
1038 "Vlastnosti certifikátu"
1039 "Please enter an OID in the form 1.2.3.4"