Dump of STRINGTABLE #98 (strings 1552..1567)

STRINGTABLE #98 (strings 1552..1567)
Compare with English (United States) >>
1552 "Inicializácia; "
1553 "Zahrievanie; "
1554 "Primálo toneru; "
1555 "Chýba toner; "
1556 "Page punt; "
1557 "Prerušenie užívateľom; "
1558 "Nedostatok pamäte; "
1559 "Dvierka tlačiarne sú otvorené; "
1560 "Neznámy print server; "
1561 "Úsporný režim; "
1562 empty
1563 empty
1564 empty
1565 empty
1566 empty
1567 empty