Dump of STRINGTABLE #97 (strings 1536..1551)

STRINGTABLE #97 (strings 1536..1551)
Compare with English (United States) >>
1536 "Pripravená"
1537 "Pozastavená; "
1538 "Chyba; "
1539 "Čaká na odstránenie; "
1540 "Uviaznutý papier; "
1541 "Chýba papier; "
1542 "Feed paper manual; "
1543 "Problém s papierom; "
1544 "Tlačiareň v stave offline; "
1545 "I/O Active; "
1546 "Zaneprázdnená; "
1547 "Prebieha tlač; "
1548 "Výstupný zásobník je plný; "
1549 "Nie je k dispozícii; "
1550 "Čaká sa; "
1551 "Prebieha spracovanie; "