Dump of STRINGTABLE #8 (strings 112..127)

STRINGTABLE #8 (strings 112..127)
Compare with English (United States) >>
112 empty
113 empty
114 "Súbor nenájdený"
115 "Prosím overte si, že bol zadaný správny názov súboru"
116 "Súbor neexistuje.\n
Prajete si ho vytvoriť?"
117 empty
118 empty
119 "Súbor už existuje.\n
Prajete si ho prepísať?"
120 "Nepovolený znak(y) v ceste"
121 "Názov súboru nemôže obsahovať žiadny z nasledovných znakov:\n
/ : < > |"
122 "Cesta neexistuje"
123 "Súbor neexistuje"
124 "The selection contains a non-folder object"
125 empty
126 empty
127 empty