Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
Compare with English (United States) >>
1200 "Zvoľte si veľkosť písma medzi %1!d! a %2!d! bodov."
1201 "&Uložiť"
1202 "Uložiť &do:"
1203 "Uložiť"
1204 "Uložiť ako"
1205 "Otvoriť súbor"
1206 "Select Folder"
1207 "Font size has to be a number."
1208 empty
1209 empty
1210 empty
1211 empty
1212 empty
1213 empty
1214 empty
1215 empty