Dump of STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)

STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)
Compare with English (United States) >>
1104 "Nečitateľný vstup"
1105 "This value does not lie within the page range.\n
Please enter a value between %1!d! and %2!d!."
1106 "The 'from' entry cannot exceed the 'to' entry."
1107 "Margins overlap or fall outside Paper boundaries.\n
Please reenter margins."
1108 "Pole 'Počet kópií' nemôže byť prázdne."
1109 "Takéto veľké množstvo kópií nie je podporované Vašou tlačiarňou.\n
Prosím zvoľte si hodnotu medzi 1 a %d."
1110 "Chyba tlačiarne."
1111 "Nie je nastavená implicitná tlačiareň."
1112 "Nemožno nájsť tlačiareň."
1113 "Nedostatok pamäte."
1114 "Vyskytla sa chyba."
1115 "Neznámy ovládač tlačiarne."
1116 empty
1117 empty
1118 empty
1119 empty