Dump of STRINGTABLE #10 (strings 144..159)

STRINGTABLE #10 (strings 144..159)
Compare with English (United States) >>
144 empty
145 empty
146 empty
147 empty
148 empty
149 empty
150 "O úroveň vyššie"
151 "Vytvoriť nový adresár"
152 "Zoznam"
153 "Detaily"
154 "Listovať pracovnú plochu"
155 empty
156 empty
157 empty
158 empty
159 empty