Dump of DIALOG #1541

DIALOG #1541
Compare with English (United States) >>
DIALOG 36, 24, 276, 94
STYLE 0x80c800c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Zámena"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "&Nájsť čo:", 65535, 130, 0x50020000, 4, 8, 52, 8, 0x0
    CONTROL "", 1152, 129, 0x50830080, 57, 7, 148, 12, 0x0
    CONTROL "&Zameniť za:", 65535, 130, 0x50020000, 4, 26, 52, 8, 0x0
    CONTROL "", 1153, 129, 0x50830080, 57, 24, 148, 12, 0x0
    CONTROL "Len &celé slová", 1040, 128, 0x50030003, 5, 46, 120, 12, 0x0
    CONTROL "&Rozlišovať malé a veľké písmená", 1041, 128, 0x50010003, 5, 62, 120, 12, 0x0
    CONTROL "Nájsť ď&alšie", 1, 128, 0x50030001, 212, 6, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Za&meniť", 1024, 128, 0x50030000, 212, 24, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Zameniť vo vý&bere", 1025, 128, 0x50030000, 212, 42, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Zrušiť", 2, 128, 0x50030000, 212, 60, 60, 14, 0x0
    CONTROL "&Pomoc", 1038, 128, 0x50030000, 212, 78, 60, 14, 0x0