Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
<< Hide compare with English (United States)
id Serbian (Cyrillic) English (United States)
96 "Понављај при руковању с упућивачима" "Loop while handling referrals"
97 "Ограничење чвора упућивача је прекорачено" "Referral hop limit exceeded"
98 empty empty
99 empty empty
100 empty empty
101 empty empty
102 empty empty
103 empty empty
104 empty empty
105 empty empty
106 empty empty
107 empty empty
108 empty empty
109 empty empty
110 empty empty
111 empty empty