Dump of STRINGTABLE #6 (strings 80..95)

STRINGTABLE #6 (strings 80..95)
<< Hide compare with English (United States)
id Serbian (Cyrillic) English (United States)
80 "Остало" "Other"
81 "Сервер тренутно не ради" "Server Down"
82 "Локална грешка" "Local Error"
83 "Грешка у кодирању" "Encoding Error"
84 "Грешка у декодирању" "Decoding Error"
85 "Време истека" "Timeout"
86 "Непознат идентитет" "Auth Unknown"
87 "Грешка у филтеру" "Filter Error"
88 "Корисник је отказан" "User Canceled"
89 "Грешка у параметру" "Parameter Error"
90 "Нема меморије" "No Memory"
91 "Повезивање на LDAP сервер није успело" "Can't connect to the LDAP server"
92 "Радња није подржана од стране овог издања LDAP протокола" "Operation not supported by this version of the LDAP protocol"
93 "Наведена контрола није пронађена у поруци" "Specified control was not found in message"
94 "Нема резултата у поруци" "No result present in message"
95 "Више резултата" "More results returned"