Dump of STRINGTABLE #5 (strings 64..79)

STRINGTABLE #5 (strings 64..79)
<< Hide compare with English (United States)
id Serbian (Cyrillic) English (United States)
64 "Кршење именовања" "Naming Violation"
65 "Кршење класе објеката" "Object Class Violation"
66 "Није дозвољено на не-листу" "Not allowed on Non-leaf"
67 "Није дозвољено на RDN-у" "Not allowed on RDN"
68 "Већ постоји" "Already Exists"
69 "Неме класе објеката" "No Object Class Mods"
70 "Резултати су превелики" "Results Too Large"
71 "Утиче на вишеструке алгоритме" "Affects Multiple DSAs"
72 empty empty
73 empty empty
74 empty empty
75 empty empty
76 empty empty
77 empty empty
78 empty empty
79 empty empty