Dump of STRINGTABLE #2 (strings 16..31)

STRINGTABLE #2 (strings 16..31)
<< Hide compare with English (United States)
id Serbian (Cyrillic) English (United States)
16 "Не постоји таква особина" "No Such Attribute"
17 "Неодређена врста" "Undefined Type"
18 "Неприкладно подударање" "Inappropriate Matching"
19 "Ограничење кршења" "Constraint Violation"
20 "Особина или вредност постоји" "Attribute Or Value Exists"
21 "Неисправна синтакса" "Invalid Syntax"
22 empty empty
23 empty empty
24 empty empty
25 empty empty
26 empty empty
27 empty empty
28 empty empty
29 empty empty
30 empty empty
31 empty empty