Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 "Успех"
1 "Грешка у радњама"
2 "Грешка у протоколу"
3 "Временско ограничење је прекорачено"
4 "Ограничење величине је прекорачено"
5 "Нетачно"
6 "Тачно"
7 "Начин потврде идентитета није подржан"
8 "Потребна је јака потврда идентитета"
9 "Упућивач (v2)"
10 "Упућивач"
11 "Административно ограничење је прекорачено"
12 "Недоступно је критичко проширење"
13 "Потребна је поверљивост"
14 "SASL Bind in Progress"
15 empty