Dump of STRINGTABLE #314 (strings 5008..5023)

STRINGTABLE #314 (strings 5008..5023)
<< Hide compare with English (United States)
id Serbian (Cyrillic) English (United States)
5008 "Недозвољен задатак" "Illegal assignment"
5009 "„|“ није одређено" "'|' is undefined"
5010 "Очекивани објекат истинитосне вредности" "Boolean object expected"
5011 empty empty
5012 "Cannot delete '|'" "Cannot delete '|'"
5013 "VBArray објекат се очекује" "VBArray object expected"
5014 "Очекивани објекат JScript врсте" "JScript object expected"
5015 "Enumerator object expected" "Enumerator object expected"
5016 "Regular Expression object expected" "Regular Expression object expected"
5017 "Синтаксна грешка у регуларном изразу" "Syntax error in regular expression"
5018 empty empty
5019 empty empty
5020 empty empty
5021 empty empty
5022 "Exception thrown and not caught" "Exception thrown and not caught"
5023 empty empty