Dump of STRINGTABLE #314 (strings 5008..5023)

STRINGTABLE #314 (strings 5008..5023)
Compare with English (United States) >>
5008 "Недозвољен задатак"
5009 "„|“ није одређено"
5010 "Очекивани објекат истинитосне вредности"
5011 empty
5012 "Cannot delete '|'"
5013 "VBArray објекат се очекује"
5014 "Очекивани објекат JScript врсте"
5015 "Enumerator object expected"
5016 "Regular Expression object expected"
5017 "Синтаксна грешка у регуларном изразу"
5018 empty
5019 empty
5020 empty
5021 empty
5022 "Exception thrown and not caught"
5023 empty