Dump of STRINGTABLE #313 (strings 4992..5007)

STRINGTABLE #313 (strings 4992..5007)
Compare with English (United States) >>
4992 empty
4993 empty
4994 empty
4995 empty
4996 empty
4997 empty
4998 empty
4999 empty
5000 empty
5001 "Очекивани број"
5002 "Очекивана функција"
5003 empty
5004 empty
5005 empty
5006 "„[object]“ није временски објекат"
5007 "Очекивани објекат"