Dump of STRINGTABLE #313 (strings 4992..5007)

STRINGTABLE #313 (strings 4992..5007)
<< Hide compare with English (United States)
id Serbian (Cyrillic) English (United States)
4992 empty empty
4993 empty empty
4994 empty empty
4995 empty empty
4996 empty empty
4997 empty empty
4998 empty empty
4999 empty empty
5000 empty empty
5001 "Очекивани број" "Number expected"
5002 "Очекивана функција" "Function expected"
5003 empty empty
5004 empty empty
5005 empty empty
5006 "„[object]“ није временски објекат" "'[object]' is not a date object"
5007 "Очекивани објекат" "Object expected"