Dump of STRINGTABLE #27 (strings 416..431)

STRINGTABLE #27 (strings 416..431)
Compare with English (United States) >>
416 empty
417 empty
418 empty
419 empty
420 empty
421 empty
422 empty
423 empty
424 "Object required"
425 empty
426 empty
427 empty
428 empty
429 "Аутоматизовани сервер не може да створи објекат"
430 empty
431 empty