Dump of MENU #1000

MENU #1000
<< Hide compare with English (United States)
id Serbian (Latin) English (United States)
0 "&Datoteka" "&File"
0 "&Novo" "&New"
275 "&Prozor" "&Window"
256 "&Otvori..." "&Open..."
257 "&Sačuvaj" "&Save"
258 "Sačuvaj &kao..." "Save &as..."
0 SEPARATOR SEPARATOR
259 "Format &štampe..." "Print &format..."
260 "&Štampaj..." "Pr&int..."
277 "Print previe&w" "Print previe&w"
0 SEPARATOR SEPARATOR
262 "&Svojstva" "&Properties"
278 "&Zatvori" "&Close"
0 "&Prikaz" "&View"
0 "&Alatnice" "&Toolbars"
1300 "&Standardna traka" "&Standard bar"
1301 "&Traka za navigaciju" "&Address bar"
0 "&Omiljeno" "&Favorites"
1200 "&Dodaj u omiljene..." "&Add to Favorites..."
0 SEPARATOR SEPARATOR
0 "&Pomoć" "&Help"
336 "&About Internet Explorer" "&About Internet Explorer"