Dump of STRINGTABLE #107 (strings 1696..1711)

STRINGTABLE #107 (strings 1696..1711)
<< Hide compare with English (United States)
id Serbian (Latin) (Neutral) English (United States)
1696 empty empty
1697 empty empty
1698 empty empty
1699 empty empty
1700 "Dokument" "Document"
1701 "Spremi promjene u '%s'?" "Save changes to '%s'?"
1702 "Završeno pretraživanje dokumenta." "Finished searching the document."
1703 "Neuspješno učitavanje RichEdit biblioteke." "Failed to load the RichEdit library."
1704 "Odabrali ste spremanje u formatu običnog teksta, što će uzorkovati nestanak svog formatiranja. Sigurno ovo želite?" "You have chosen to save in plain text format, which will cause all formatting to be lost. Are you sure that you wish to do this?"
1705 "Neispravan brojevni format." "Invalid number format."
1706 "Dokumenti s OLE pohranom nisu podržani." "OLE storage documents are not supported."
1707 "Datoteka se nije mogla spremiti." "Could not save the file."
1708 "Nemate pristup za spremanje datoteke." "You do not have access to save the file."
1709 "Datoteka se ne može otvoriti." "Could not open the file."
1710 "Nemate pristup za otvaranje datoteke." "You do not have access to open the file."
1711 "Ispis nije implementiran." "Printing not implemented."