Dump of STRINGTABLE #527 (strings 8416..8431)

STRINGTABLE #527 (strings 8416..8431)
Compare with English (United States) >>
8416 "Poruka Box Text"
8417 "Radni prostor aplikacije"
8418 "Okvir prozora"
8419 "Aktivni rub"
8420 "Neaktivni rub"
8421 "Kontrola sjene"
8422 "Sivi Text"
8423 "Kontrola odabranog"
8424 "Kontrola tamne sjene"
8425 "Kontrola svijetla"
8426 "Kontrola alternativne pozadine"
8427 "Hot Tracked Item"
8428 "Gradijent aktivne naslovne trake"
8429 "Gradijent neaktivne naslovne trake"
8430 "Isticanje izbornika"
8431 "Traka izbornika"