Dump of STRINGTABLE #526 (strings 8400..8415)

STRINGTABLE #526 (strings 8400..8415)
Compare with English (United States) >>
8400 "Kontrole pozadine"
8401 "Kontrole teksta"
8402 "Radna površina"
8403 "Pozadina menija"
8404 "Tekst menija"
8405 "Scrollbar"
8406 "Odabir pozadine"
8407 "Odabir teksta"
8408 "Tooltip pozadine"
8409 "Tooltip teksta"
8410 "Pozadina prozora"
8411 "Text prozora"
8412 "Aktivni nazivni Bar"
8413 "Aktivni nazivni Text"
8414 "Neaktivni nazivni Bar"
8415 "Neaktivni nazivni Text"