Dump of DIALOG #108

DIALOG #108
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 220
STYLE 0x48000040
EXSTYLE 0x0
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Postavke aplikacije", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 244, 210, 0x0
    CONTROL "Wine može imitirati različite verzije Windowsa za pojedini program. Ovaj tab je povezan sa tabovima Biblioteke i Grafika kako bi dozvolio sistemske promjene ili za podešavanje aplikacija u tim istim tabovima.", 65535, 130, 0x50020000, 15, 15, 227, 45, 0x0
    CONTROL "", 1200, "SysListView32", 0x5081000f, 15, 60, 230, 110, 0x0
    CONTROL "Add appli&cation...", 1201, 128, 0x50010000, 15, 174, 112, 14, 0x0
    CONTROL "&Ukloni aplikaciju", 1202, 128, 0x50010000, 133, 174, 112, 14, 0x0
    CONTROL "&Verzija Windowsa:", 65535, 130, 0x50020000, 17, 196, 80, 8, 0x0
    CONTROL "", 1012, 133, 0x50210003, 100, 194, 145, 56, 0x0