Dump of MESSAGE #1

MESSAGE #1
Compare with English (United States) >>
0 "Uspjeh.\n"
1 "Neispravna funkcija.\n"
2 "Datoteka nije pronađena.\n"
3 "Putanja nije pronađena.\n"
4 "Previše otvorenih datoteka.\n"
5 "Pristup odbijen.\n"
6 "Neispravna poveznica.\n"
7 "Memorija razbacana.\n"
8 "Nema više memorije.\n"
9 "Neispravan blok.\n"
10 "Loša okolina.\n"
11 "Loš format.\n"
12 "Neispravan pristup.\n"
13 "Neispravni podaci.\n"
14 "Nema više memorije.\n"
15 "Neispravni pogon.\n"
16 "Ne mogu obrisati trenutni direktorij.\n"
17 "Nije isti uređdaj.\n"
18 "Nema više datoteka.\n"
19 "Zaštićeno od pisanja.\n"
20 "Loša jedinica.\n"
21 "Nespreman.\n"
22 "Loša naredba.\n"
23 "CRC pogreška.\n"
24 "Loša duljina.\n"
25 "Greška tijekom pretrage.\n"
26 "Nije DOS disk.\n"
27 "Sektor nije pronađen.\n"
28 "Nema papira.\n"
29 "Greška prilikom pisanja.\n"
30 "Greška prilikon čitanja.\n"
31 "Opća greška.\n"
32 "Povreda dijeljenja.\n"
33 "Povreda zaključavanja.\n"
34 "Krivi disk.\n"
35 "Sharing buffer exceeded.\n"
36 "Kraj datoteke.\n"
37 "Disk pun.\n"
38 "Zahtjev nije podržan.\n"
39 "Udaljeno računalo ne sluša.\n"
40 "Dvostruki naziv mrežne.\n"
41 "Loša mrežna putanja.\n"
42 "Mreža zauzeta.\n"
43 "Uređaj ne postoji.\n"
44 "Previše naredbi.\n"
45 "Greška hardverskog adaptera.\n"
46 "Loš mrežni odgovor.\n"
47 "Neočekivana mrežna greška.\n"
48 "Loš udaljeni adapter.\n"
49 "Pun red za ispis.\n"
50 "No spool space.\n"
51 "Ispis otkazan.\n"
52 "Mrežno ime izbrisano.\n"
53 "Mrežni pristup odbijen.\n"
54 "Nevaljan tip uređaja.\n"
55 "Loše mrežno ime.\n"
56 "Previše mrežnih imena.\n"
57 "Previše mrežnih sjednica.\n"
58 "Dijeljenje pauzirano.\n"
59 "Zahtjev nije prihvaćen.\n"
60 "Preusmjerivač pauziran.\n"
61 "Datoteka postoji.\n"
62 "Ne mogu stvoriti.\n"
63 "Int24 greška.\n"
64 "Nema više struktura.\n"
65 "Već pridruženo.\n"
66 "Neispravna lozinka.\n"
67 "Neispravan parametar.\n"
68 "Greška u mrežnom pisanju.\n"
69 "Nema više mjesta za procese.\n"
70 "Previše semafora.\n"
71 "Ekslukzivan semafor već ima vlasnika.\n"
72 "Semafor je postavljen.\n"
73 "Previše zahtjeva za semafor.\n"
74 "Neispravan u trenutku prekida.\n"
75 "Vlasnik semafora je umro.\n"
76 "Korisničko ograničenje broja semafora.\n"
77 "Ubacite disk za pogon %1.\n"
78 "Pogon zaključan.\n"
79 "Slomljen cjevovod.\n"
80 "Otvaranje neuspješno.\n"
81 "Prekoračenje kapaciteta međuspremnika.\n"
82 "Disk pun.\n"
83 "Nema više poveznica pretraga.\n"
84 "Neispravna ciljana poveznica.\n"
85 "Neispravni IOCTL.\n"
86 "Invalid verify switch.\n"
87 "Loša razina drivera.\n"
88 "Poziv nije implementiran.\n"
89 "Semafor istekao.\n"
90 "Nedovoljan međuspremnik.\n"
91 "Neispravno ime.\n"
92 "Neispravna razina.\n"
93 "Jedinica nema oznaku.\n"
94 "Modul nije pronađen.\n"
95 "Procedura nije pronađena.\n"
96 "Nema djece koju treba čekati.\n"
97 "Proces dijete nije završio.\n"
98 "Neispravno korištenje poveznice za direktan pristup.\n"
99 "Traženje unazad.\n"
100 "Greška tijekom pretrage.\n"
101 "Pogon je cilj pridruživanja.\n"
102 "Pogon je već pridružen.\n"
103 "Pogon je već zamijenjen.\n"
104 "Pogon nije pridružen.\n"
105 "Pogon nije zamijenjen.\n"
106 "Attempt to JOIN onto a JOINed drive.\n"
107 "Attempt to SUBST onto a SUBSTed drive.\n"
108 "Attempt to JOIN to a SUBSTed drive.\n"
109 "Attempt to SUBST to a JOINed drive.\n"
110 "Pogon je zauzet.\n"
111 "Isti pogon.\n"
112 "Nije direktorij gornje razine.\n"
113 "Direktorij nije prazan.\n"
114 "Putanje se već koristi kao SUBST.\n"
115 "Putanja se već koristi kao JOIN.\n"
116 "Putanja je zauzeta.\n"
117 "Već je SUBST meta.\n"
118 "Sistemski trag nije naveden ili odbijen.\n"
119 "Netočan broj događaja za DosMuxSemWait.\n"
120 "Previše subjekata čeka na DosMuxSemWait.\n"
121 "DosSemMuxWait popis neispravan.\n"
122 "Oznaka jedinice je predugačka.\n"
123 "Previše TCBa.\n"
124 "Signal odbijen.\n"
125 "Signal odbačen.\n"
126 "Segment nije zaključan.\n"
127 "Loša adresa ID dretve.\n"
128 "Loši argumenti predani DosExecPgm.\n"
129 "Putanja je neispravna.\n"
130 "Signal u tijeku.\n"
131 "Dostignut najveći sistemski broj dretvi.\n"
132 "Zaključavanje neuspjelo.\n"
133 "Resurs je u uporabi.\n"
134 "Povreda otkazivanja.\n"
135 "Atomic locks not supported.\n"
136 "Neispravan broj segmenta.\n"
137 "Neispravan redni broj za %1.\n"
138 "Datoteka već postoji.\n"
139 "Neispravan broj zastavica.\n"
140 "Ime semafora nije pronađeno.\n"
141 "Neisprravan početni segment koda za %1.\n"
142 "Neisprravan početni segment stoga za %1.\n"
143 "Neispravan tip modula za %1.\n"
144 "Neispravan EXE potpis u %1.\n"
145 "EXXE %1 je označen kao neispravan.\n"
146 "Loš EXE format za %1.\n"
147 "Iterated data exceeds 64k in %1.\n"
148 "Neispravan MinAllocSize u %1.\n"
149 "Dynlink iz neispravnog prstena.\n"
150 "IOPL nije omogućen.\n"
151 "Neispravan SEGDPL u %1.\n"
152 "Automatski podatkovni segment prelazi 64k.\n"
153 "Segment 2. prstena treba se moći pomaknuti.\n"
154 "Lanac relokacija prelazi ograničenje segmenata u %1.\n"
155 "Beskonačna petlja u lancu relokacija u %1.\n"
156 "Varijabla okoline nije pronađena.\n"
157 "Nijedan signal poslan.\n"
158 "Naziv datoteke je predugačak.\n"
159 "Stog 2. prstena je u uporabi.\n"
160 "Greška u korištenju zamjenskih znakova za datoteke.\n"
161 "Neispravan broj signala.\n"
162 "Greška prilikom postavljanja rukovatelja signala.\n"
163 "Segment zaključan.\n"
164 "Previše modula.\n"
165 "Gnježđenje poziva LoadMoudle nije dopušteno.\n"
166 "Neslaganje vrste stroja.\n"
167 "Loš cjevovod.\n"
168 "Cjevovod zauzet.\n"
169 "Cjevovod zatvoren.\n"
170 "Cjevovod nije spojen.\n"
171 "Još podataka dostupno.\n"
172 "Sjednica je otkazana.\n"
173 "Neispravan naziv proširenog atributa.\n"
174 "Nekonzistentan popis proširenih atributa.\n"
175 "Nema više dostupnih podataka.\n"
176 "Copy API se ne može koristiti.\n"
177 "Neispravan naziv direktorija.\n"
178 "Prošireni atributi nisu stali.\n"
179 "Datotke proširenih atributa oštećena.\n"
180 "Tablica proširenih atributa puna.\n"
181 "Neispravna poveznica proširenog atributa.\n"
182 "Prošireni atributi nisu podržani.\n"
183 "Pozivač nije vlasnik mutexa.\n"
184 "Previše postavljanja semafora.\n"
185 "Read/WriteProcessMemory djelomično završeno.\n"
186 "Oportunističko zaključavanje nije bilo odobreno.\n"
187 "Primljena neispravna poruka za oportunističko zaključavanje.\n"
188 "Poruka 0x%1 nije pronađena u datoteci %2.\n"
189 "Neispravna adresa.\n"
190 "Aritmetički preljev.\n"
191 "Cjevovod spojen.\n"
192 "Cjevovod sluša.\n"
193 "Odbijen pristup proširenom atributu.\n"
194 "U/I operacija prekinuta.\n"
195 "Preklapajući U/I nepotpun.\n"
196 "Preklapajući U/I u tijeku.\n"
197 "Nema pristupa memorijskoj lokaciji.\n"
198 "Greška u zamjeni.\n"
199 "Preljev stoga.\n"
200 "Neispravna poruka.\n"
201 "No može se dovršiti.\n"
202 "Neispravne zastavice.\n"
203 "Neprepoznata jedinica.\n"
204 "Neispravna datoteka.\n"
205 "Full-screen se ne može pokrenuti.\n"
206 "Nepostojeći znak.\n"
207 "Registar oštećen.\n"
208 "Neispravnui ključ.\n"
209 "Registarski ključ se ne može otvoriti.\n"
210 "Registarski ključ se ne može čitati.\n"
211 "Registarski ključ se ne može pisati.\n"
212 "Registar se obnovio.\n"
213 "Registar je oštećen.\n"
214 "U/I u registar neuspio.\n"
215 "Nije datoteka registra.\n"
216 "Ključ obrisan.\n"
217 "Nema prostora za zapisnik registra.\n"
218 "Registarki ključ ima podključeve.\n"
219 "Podključ treba biti promjenjiv.\n"
220 "Zahtjev za obavijesti o promjeni u tijeku.\n"
221 "Zavisni servisi se izvode.\n"
222 "Neispravna kontrola servisa.\n"
223 "Isteklo vrijeme zahtjeva servisa.\n"
224 "Dretva servisa se ne može pokrenuti.\n"
225 "Baza podataka servisa je zaključana.\n"
226 "Servis se već izvodi.\n"
227 "Neispravan račun servisa.\n"
228 "Servis je onemogućen.\n"
229 "Kružna ovisnost.\n"
230 "Servis ne postoji.\n"
231 "Servis ne može prihvatiti kontrolnu poruku.\n"
232 "Servis nije aktivan.\n"
233 "Spajanje upravljača neuspjelo.\n"
234 "Iznimka u usluzi.\n"
235 "Baza podataka ne postoji.\n"
236 "Specifična greška servisa.\n"
237 "Proces prekinut.\n"
238 "Ovisnost servisa neuspjela.\n"
239 "Prijava servisa neuspjela.\n"
240 "Servis zastao na pokretanju.\n"
241 "Neispravno zaključavanje servisa.\n"
242 "Servis označen za brisanje.\n"
243 "Servis postoji.\n"
244 "Sistem izvodi posljednju poznatu dobru konfiguraciju.\n"
245 "Ovisnost servisa izbrisana.\n"
246 "Pokretanje već prihvaćeno kao posljednja dobra konfiguracija.\n"
247 "Servis nije pokrenut od posljednjeg pokretanja.\n"
248 "Dvostruko ime servisa.\n"
249 "Drugi račun servisa.\n"
250 "Greška pogona se ne može detektirati.\n"
251 "Prekid procesa se ne može detektirati.\n"
252 "Nema programa za obnovu servisa.\n"
253 "Servis nije implementiran u exe datoteci.\n"
254 "Kraj medija.\n"
255 "Filemark detected.\n"
256 "Početak medija.\n"
257 "Setmark detected.\n"
258 "Nisu otkriveni podaci.\n"
259 "Greška particije.\n"
260 "Neispravna duljina bloka.\n"
261 "Uređaj nije particioniran.\n"
262 "Zaključavanje medija nije moguće.\n"
263 "Nije moguće izbaciti medij.\n"
264 "Promijenjen medij.\n"
265 "Reset U/I sabirnice.\n"
266 "Nema medija u pogonu.\n"
267 "Nema Unicode prijevoda.\n"
268 "DLL initialization failed.\n"
269 "Gašenje u tijeku.\n"
270 "Nema gašenja u tijeku.\n"
271 "Greška U/I uređaja.\n"
272 "Nisu nađeni serijski uređaju.\n"
273 "Dijeljeni IRQ je zauzet.\n"
274 "Serijski U/I završen.\n"
275 "Istek vremena serijskog U/I brojača.\n"
276 "Adresa oznake disketnog pogona nije nađena.\n"
277 "Disketni pogon prijavljuje krivi cilindar.\n"
278 "Nepoznata disketna greška.\n"
279 "Disketni registri su nekonzistenti.\n"
280 "Neuspjelo rekalibriranje tvrdog diska.\n"
281 "Neuspjela operacija tvrdog diska.\n"
282 "Neuspjeli reset tvrdog diska.\n"
283 "Kraj medija s trakom.\n"
284 "Nema dovoljno poslužiteljske memorije.\n"
285 "Moguć zastoj.\n"
286 "Netočno poravnanje.\n"
287 "Stavljen veto na postavljanje stanja napajanja.\n"
288 "Postavljanje stanja napjanja neuspjelo.\n"
289 "Previše poveznica.\n"
290 "Potrebna novija verzija Windowsa.\n"
291 "Krivi operacijski sustav.\n"
292 "Aplikacija može imati samo jednu instancu.\n"
293 "Aplikacija u realnom vremenu.\n"
294 "Neispravan DLL.\n"
295 "Nema povezane aplikacije.\n"
296 "DDE greška.\n"
297 "DLL nije pronađen.\n"
298 "Nema više korisničkih poveznica.\n"
299 "Poruka se može koristiti samo kod sinkronih poziva.\n"
300 "Izvorni element je prazan.\n"
301 "Odredišni element je prazan.\n"
302 "Adresa element je neispravna.\n"
303 "Magazin nije prisutan.\n"
304 "Uređaju je potreban reinicijalizacija.\n"
305 "Uređaju je potrebno čišćenje.\n"
306 "Vrata na uređaju su otvorena.\n"
307 "Uređaj nije spojen.\n"
308 "Element nije pronađen.\n"
309 "Nisu pronađene podudarnosti.\n"
310 "Svojstvo nije pronađeno.\n"
311 "Točka nije pronađena.\n"
312 "Nema pratećeg servisa koji se izvodi.\n"
313 "Ne postoji takav ID jedinice.\n"
314 "Ne može se ukloniti datoteka koja će biti zamijenjena.\n"
315 "Ne može se pomaknuti zamjenska datoteka na mjesto.\n"
316 "Pomicanje zamjenske datoteke neuspjelo.\n"
317 "Dnevnik se briše.\n"
318 "Dnevnik nije aktivan.\n"
319 "Potencijalno odgovarajuća datoteka nađena.\n"
320 "Unos u dnevniku je izbrisan.\n"
321 "Neispravno ime uređaja.\n"
322 "Veza nedostupna.\n"
323 "Uređaj već zapamćen.\n"
324 "Nema mreže ili neispravna putanja.\n"
325 "Neispravno ime poslužitelja mreže.\n"
326 "Ne može se otvoriti profil mrežne konekcije.\n"
327 "Oštećen profil mrežne konekcije.\n"
328 "Nije spremnik.\n"
329 "Proširena pogreška.\n"
330 "Neispravno ime grupe.\n"
331 "Neispravno ime računala.\n"
332 "Neispravan naziv događaja.\n"
333 "Invalid domain name.\n"
334 "Neispravno ime servisa.\n"
335 "Neispravno ime mreže.\n"
336 "Neispravan naziv dijeljenog.\n"
337 "Neispravna lozinka.\n"
338 "Neispravno ime poruke.\n"
339 "Neispravna destinacija poruke.\n"
340 "Sukob sjedničkih uvjerenja.\n"
341 "Prevršeno ograničenje udaljenih sjednica.\n"
342 "Duplicate domain or workgroup name.\n"
343 "Nema mreže.\n"
344 "Korisnik prekinuo operaciju.\n"
345 "Datoteka ima korisnički mapiranu sekciju.\n"
346 "Povezivanje odbijeno.\n"
347 "Poveznica graciozno zatvorena.\n"
348 "Adresa već povezana s transportnom završnom točkom.\n"
349 "Adresa nije povezana s transportnom završnom točkom.\n"
350 "Neispravna veza.\n"
351 "Konekcija je aktivna.\n"
352 "Mreža nedostupna.\n"
353 "Domaćin nedohvatljiv.\n"
354 "Protokol nedostupan.\n"
355 "Vrata nedostupna.\n"
356 "Zahtjev prekinut.\n"
357 "Povezivanje prekinuto.\n"
358 "Molimo ponovite operaciju.\n"
359 "Dosegnut broj ograničenja konekcija.\n"
360 "Ograničenje vrijeme prijave.\n"
361 "Ograničenje prijave radne stanice.\n"
362 "Netočna mrežna adresa.\n"
363 "Servis već registriran.\n"
364 "Servis nije pronađen.\n"
365 "Korisnik nije ovjeren.\n"
366 "Korisnik nije prijavljen.\n"
367 "Nastavi rad u tijeku.\n"
368 "Već inicijaliziran.\n"
369 "Nema više lokalnih uređaja.\n"
370 "Mjesto ne postoji.\n"
371 "The domain controller already exists.\n"
372 "Podržano samo dok veza traje.\n"
373 "Obavi operaciju čak i kada se ništa nije promijenilo.\n"
374 "Korisnički profil je neispravan.\n"
375 "Nije podržano na Small Business Server.\n"
376 "Nisu sva dopuštenja pridružene.\n"
377 "Neki sigurnosni ID nisu mapirani.\n"
378 "Nema kvota za račun.\n"
379 "Ključ sjednice lokanog korisnika.\n"
380 "Lozinka presložena za LM.\n"
381 "Nepoznata revizija.\n"
382 "Nekompatibilne razine revizije.\n"
383 "Neispravan vlasnik.\n"
384 "Neispravna primarna grupa.\n"
385 "No impersonation token.\n"
386 "Obaveznu grupu se ne može onemogućiti.\n"
387 "Nema dostupnih poslužitelja za prijavu.\n"
388 "Ne postoji takva prijava sjednice.\n"
389 "Nema takvog dopuštenja.\n"
390 "Nemate dopuštenje.\n"
391 "Neispravno ime računa.\n"
392 "Korisnik već postoji.\n"
393 "Ne postoji takav korisnik.\n"
394 "Grupa već postoji.\n"
395 "Ne postoji takva grupa.\n"
396 "Korisnik je već u grupi.\n"
397 "Korisnik nije u grupi.\n"
398 "Posljednji korisnik admin se ne može izbrisati.\n"
399 "Kriva lozinka.\n"
400 "Loše formirana lozinka.\n"
401 "Ograničenje lozinke.\n"
402 "Neuspješna prijava.\n"
403 "Ograničenje računa.\n"
404 "Neispravni sati prijave.\n"
405 "Neispravna radna stanica.\n"
406 "Lozinka istekla.\n"
407 "Račun isključen.\n"
408 "Nema mapiranog sigurnosog IDa.\n"
409 "Previše LUIDa zatraženo.\n"
410 "LUIDi potrošeni.\n"
411 "Neispravan podautoritet.\n"
412 "Neispravan ACL.\n"
413 "Neispravan SID.\n"
414 "Neispravan sigurnosni opisnik.\n"
415 "Loš naslijeđen ACL.\n"
416 "Poslužitelj isključen.\n"
417 "Poslužitelj nije onemogućen.\n"
418 "Invalid ID authority.\n"
419 "Premašen dodijeljen prostor.\n"
420 "Neispravni atributi grupe.\n"
421 "Bad impersonation level.\n"
422 "Anonimni sigurnosni žeton nije moguće otvoriti.\n"
423 "Loša klasa validacije.\n"
424 "Loša vrsta žetona.\n"
425 "Nema sigurnosti na objektu.\n"
426 "Can't access domain information.\n"
427 "Neispravno stanje poslužitelja.\n"
428 "Invalid domain state.\n"
429 "Invalid domain role.\n"
430 "No such domain.\n"
431 "Domain already exists.\n"
432 "Domain limit exceeded.\n"
433 "Korupcija interne baze podataka.\n"
434 "Interna greška.\n"
435 "Generički tipovi pristupa nisu mapirani.\n"
436 "Loš format opisnika.\n"
437 "Nije proces prijave.\n"
438 "Postoji ID sjednice prijave.\n"
439 "Nepoznat paket autentifikacije.\n"
440 "Loše stanje sjednice prijave.\n"
441 "Kolizija ID sjednice prijave.\n"
442 "Neispravna vrsta prijave.\n"
443 "Ne mogu oponašati.\n"
444 "Neispravno stanje transakcije.\n"
445 "Security DB commit failure.\n"
446 "Račun je ugrađen.\n"
447 "Grupa je ugrađena.\n"
448 "Korisnik je ugrađen.\n"
449 "Grupa je primarna za korisnika.\n"
450 "Žeton je već u uporabi.\n"
451 "Nema takve lokalne grupe.\n"
452 "Korisnik nije u lokalnoj grupi.\n"
453 "Korisnik je već u lokalnoj grupi.\n"
454 "Lokalna grupa već postoji.\n"
455 "Vrsta prijave nije odobrena.\n"
456 "Previše tajni.\n"
457 "Tajna predugačka.\n"
458 "Interna sigurnosna pogreška baze pod.\n"
459 "Previše IDa konteksta.\n"
460 "Vrsta prijave nije odobrena.\n"
461 "Cross-encrypted NT password required.\n"
462 "Ne postoji takav član.\n"
463 "Neispravan član.\n"
464 "Previše SIDova.\n"
465 "Cross-encrypted LM password required.\n"
466 "Nema nasljedivih komponenti.\n"
467 "Datoteka ili direktorij oštećen.\n"
468 "Disk je oštećen.\n"
469 "Nema korisničkog ključa sjednice.\n"
470 "Premašena kvota licence.\n"
471 "Krivo ime mete.\n"
472 "Obostrana autentifikacija neuspjela.\n"
473 "Vremensko iskrivljenje između klijenta i poslužitelja.\n"
474 "Neispravna poveznica prozora.\n"
475 "Neispravna poveznica izbornika.\n"
476 "Neispravna poveznica pokazivača.\n"
477 "Neispravna poveznica akceleratora tablice.\n"
478 "Invalid hook handle.\n"
479 "Neispravna DWP poveznica.\n"
480 "Ne mogu stvoriti prozor dijete gornje razine.\n"
481 "Ne mogu naći klasu prozora.\n"
482 "Prozor je u vlasništvu druge dretve.\n"
483 "Prečac već prijavljen.\n"
484 "Klasa već postoji.\n"
485 "Klasa ne postoji.\n"
486 "Klasa ima otvorene prozore.\n"
487 "Neispravan indeks.\n"
488 "Neispravna poveznica ikone.\n"
489 "Indeks privatnog dijaloga.\n"
490 "List box ID not found.\n"
491 "No wildcard characters.\n"
492 "Clipboard not open.\n"
493 "Prečac nije registriran.\n"
494 "Nije dijaloški prozor.\n"
495 "ID kontrole nije pronađen.\n"
496 "Invalid combo box message.\n"
497 "Not a combo box window.\n"
498 "Invalid edit height.\n"
499 "DC nije pronađen.\n"
500 "Invalid hook filter.\n"
501 "Invalid filter procedure.\n"
502 "Hook procedure needs module handle.\n"
503 "Global-only hook procedure.\n"
504 "Journal hook already set.\n"
505 "Hook procedure not installed.\n"
506 "Invalid list box message.\n"
507 "Poslan neispravan LB_SETCOUNT.\n"
508 "No tab stops on this list box.\n"
509 "Ne može se uništiti objekt u vlasništvu druge dretve.\n"
510 "Child window menus not allowed.\n"
511 "Window has no system menu.\n"
512 "Invalid message box style.\n"
513 "Neispravan SPI parametar.\n"
514 "Ekran već zaključan.\n"
515 "Poveznice prozora imaju druga roditelje.\n"
516 "Nije prozor dijete.\n"
517 "Neispravna GW naredba.\n"
518 "Neispravan ID dretve.\n"
519 "Prozor nije dijete MDI.\n"
520 "Iskočni izbornik već aktivan.\n"
521 "Nema trake za pomicanje.\n"
522 "Nevaljan raspon trake za pomicanje.\n"
523 "Neispravna ShowWin naredba.\n"
524 "Nema sistemskih resursa.\n"
525 "Nema ne-straničenih sistemskih resursa.\n"
526 "Nema straničenih sistemskih resursa.\n"
527 "Nema kvote radnog skupa.\n"
528 "Nema kvote stranične datoteke.\n"
529 "Exceeded commitment limit.\n"
530 "Stavka menija nije pronađena.\n"
531 "Neispravna poveznica tipkovnice.\n"
532 "Hook type not allowed.\n"
533 "Potrebna interaktivna stanice prozora.\n"
534 "Istek vremena.\n"
535 "Neispravna poveznica ekrana.\n"
536 "Datoteka dnevnika dođagaja je oštećena.\n"
537 "Dnevnik događaja se ne može pokrenuti.\n"
538 "Datoteka dnevnika događaja je puna.\n"
539 "Datoteka dnevnika događaja je promijenjena.\n"
540 "Instalacijski servis neuspio.\n"
541 "Instalacija prekinuta od strane korisnika.\n"
542 "Installacija neuspjela.\n"
543 "Instalacija suspednirana.\n"
544 "Nepoznat proizvod.\n"
545 "Nepoznato svojstvo.\n"
546 "Nepoznata komponenta.\n"
547 "Nepoznato svojstvo.\n"
548 "Neispravno stanje poveznice.\n"
549 "Neispravna konfiguracija.\n"
550 "Indeks nedostaje.\n"
551 "Izvor instalacije nedostaje.\n"
552 "Kriva verzija instalacijskog paketa.\n"
553 "Proizvod uklonjen.\n"
554 "Neispravna sintaksa upita.\n"
555 "Neispravno polje.\n"
556 "Uređaj uklonjen.\n"
557 "Instalacija je već pokrenuta.\n"
558 "Instalacijski paket se nije mogao otvoriti.\n"
559 "Neispravan instalacijski paket.\n"
560 "Korisničko sučelje instalacije nije uspjelo.\n"
561 "Neuspjelo otvaranje dnevnika instalacije.\n"
562 "Jezik instalacije nije podržan.\n"
563 "Instalacijska tranformacija nije uspjela.\n"
564 "Instalacijski paket je odbijen.\n"
565 "Funckija nije mogla biti pozvana.\n"
566 "Funkcija nije uspjela.\n"
567 "Neispravna tablica.\n"
568 "Nepodudarnost tipova podataka.\n"
569 "Nepodržan tip.\n"
570 "Stvaranje neuspjelo.\n"
571 "U privremeni direktorij nije moguće pisati.\n"
572 "Instalacijska platforma nije podržana.\n"
573 "Instalacijski progrma nije korišten.\n"
574 "Neuspješno otvaranje paketa zakrpi.\n"
575 "Neispravan paket zakrpi.\n"
576 "Nepodržan paket zakripi.\n"
577 "Druga inačica je instalirana.\n"
578 "Neispravna naredbena linija.\n"
579 "Udaljena instalacija nije podržana.\n"
580 "Ponovno pokretanje pokrenuto nakon uspješne instalacije.\n"
581 "Neispravno vezivanje znakovnog niza.\n"
582 "Kriva vrsta vezivanja.\n"
583 "Neispravno vezivanje.\n"
584 "Sekvenca RPC protokola nije podržana.\n"
585 "Neispravna sekvenca RPC protokola.\n"
586 "Neispravan UUID znakovnog niza.\n"
587 "Neispravan format završne točke.\n"
588 "Neispravna mrežna adresa.\n"
589 "Nije nađena završna točka.\n"
590 "Neispravna vrijednost vremenskog isteka.\n"
591 "UUID objekta nije pronađen.\n"
592 "UUID već registriran.\n"
593 "UUID tip već registriran.\n"
594 "Poslužitelj već sluša.\n"
595 "Sekvence protokola nisu registirane.\n"
596 "RPC poslužitelj ne sluša.\n"
597 "Nepoznata vrsta upravitelja.\n"
598 "Nepoznato sučelje.\n"
599 "Nema vezivanja.\n"
600 "Nema sekvenci protokola.\n"
601 "Ne mogu stvoriti završnu točku.\n"
602 "Nema više resursa.\n"
603 "RPC poslužitelj nedostupan.\n"
604 "RPC poslužitelj prezauzet.\n"
605 "Neispravne postavke mreže.\n"
606 "Nema aktivnih RPC poziva.\n"
607 "RPC poziv neuspio.\n"
608 "RPC poziv nije uspio i nije se izvršio.\n"
609 "Greška u RPC protokolu.\n"
610 "Nepodržana sintaksa prijenosa.\n"
611 "Nepodržan tip.\n"
612 "Neispravna oznaka.\n"
613 "Neispravne granice niza.\n"
614 "Nema naziva unosa.\n"
615 "Neispravna sintaksa imena.\n"
616 "Nepodržana sintaksa naziva.\n"
617 "Nema mrežne adrese.\n"
618 "Dvostruka završna točka.\n"
619 "Nepoznata vrsta autentifikacije.\n"
620 "Maksimalan broj poziva prenizak.\n"
621 "Znakovni niz predugačak.\n"
622 "Sekvenca protokola nije nađena.\n"
623 "Broj procedure izvan dometa.\n"
624 "Vezivanje nema podatke autentifikacije.\n"
625 "Nepoznati servis autentifikacije.\n"
626 "Nepoznata razina autentifikacije.\n"
627 "Neispravan identitet autentifikacije.\n"
628 "Nepoznati servis autorizacije.\n"
629 "Neispravan unos.\n"
630 "Ne mogu obaviti operaciju.\n"
631 "Završne točke nisu registrirane.\n"
632 "Ništa za izvoz.\n"
633 "Nepotpun naziv.\n"
634 "Neispravna opcija inačice.\n"
635 "Nema više članova.\n"
636 "Nisu svi objekti neizvezeni.\n"
637 "Sučelje nije pronađeno.\n"
638 "Unos već postoji.\n"
639 "Unos nije pronađen.\n"
640 "Servis nazivlja nedostupan.\n"
641 "Neispravna obitelj mrežnih adresa.\n"
642 "Operacija nije podržana.\n"
643 "Nema dostupnih sigurnosnih konteksta.\n"
644 "RPCInternal greška.\n"
645 "RPC dijeljenje s nulom.\n"
646 "Greška u adresi.\n"
647 "Dijeljenje s nulom kod brojeva s pomičnim zarezom.\n"
648 "Podljev kod brojeva s pomičnim zarezom.\n"
649 "Preljev kod brojeva s pomičnim zarezom.\n"
650 "Nema više unosa.\n"
651 "Neuspjelo otvaranje tablice prijevoda znakova.\n"
652 "Datoteka tablice prijevoda znakova je premala.\n"
653 "Null poveznica konteksta.\n"
654 "Oštećena poveznica konteksta.\n"
655 "Neslaganje poveznice vezivanja.\n"
656 "Ne mogu dobiti poveznicu pozivanja.\n"
657 "Null referntni pokazivač.\n"
658 "Vrijednost pobrojenja izvan granica.\n"
659 "Broj okteta premalen.\n"
660 "Bad stub data.\n"
661 "Neispravan korisnički međuspremnik.\n"
662 "Neprepoznat medij.\n"
663 "Nema tajne povjerenja.\n"
664 "Nema SAM račun povjerenja.\n"
665 "Trusted domain failure.\n"
666 "Neuspjela veza povjerenja.\n"
667 "Neuspjeh prijave povjerenja.\n"
668 "RPC poziv već u tijeku.\n"
669 "NETLOGON nije pokrenut.\n"
670 "Račun istekao.\n"
671 "Preusmjerivač ima otvorene poveznice.\n"
672 "Driver pisača već instaliran.\n"
673 "Nepoznata vrata.\n"
674 "Nepoznat driver za pisač.\n"
675 "Nepoznat procesor za ispis.\n"
676 "Neispravna datoteka odvajač.\n"
677 "Neispravni prioritet.\n"
678 "Neispravno ime pisača.\n"
679 "Pisač već postoji.\n"
680 "Neispravna naredba pisača.\n"
681 "Neispravni tip podataka.\n"
682 "Neispravna okolina.\n"
683 "Nema više vezivanja.\n"
684 "Can't log on with inter-domain trust account.\n"
685 "Can't log on with workstation trust account.\n"
686 "Can't log on with server trust account.\n"
687 "Domain trust information inconsistent.\n"
688 "Poslužitelj ima otvorena poveznice.\n"
689 "Podaci resursa nisu nađeni.\n"
690 "Tip resursa nije nađen.\n"
691 "Naziv resursa nije nađen.\n"
692 "Jezik resursa nije nađen.\n"
693 "Nedovoljna kvota.\n"
694 "Nema sučelja.\n"
695 "RPC poziv otkazan.\n"
696 "Vezivanje nepotpuno.\n"
697 "RPC comm neuspjeh.\n"
698 "Nepodržana razina autorizacije.\n"
699 "No principal name registered.\n"
700 "Nije RPC greška.\n"
701 "UUID je samo lokalan.\n"
702 "Greška sigurnosnog paketa.\n"
703 "Dretva nije otkazana.\n"
704 "Neispravna operacija poveznice.\n"
705 "Kriva inačica paketa za serijalizaciju.\n"
706 "Wrong stub version.\n"
707 "Neispravan cjevovodni objekt.\n"
708 "Krivi redoslijed cjevovoda.\n"
709 "Kriva inačica cjevovoda.\n"
710 "Član grupe nije pronađen.\n"
711 "Ne mogu stvoriti bazu podataka o vezivanju krajnih točaka.\n"
712 "Neispravan objekt.\n"
713 "Neispravno vrijeme.\n"
714 "Neispravna ime forme.\n"
715 "Neispravna veličina forme.\n"
716 "Već se čeka poveznica printera.\n"
717 "Pisač obrisan.\n"
718 "Neispravno stanje pisača.\n"
719 "Korisnik mora promijeniti lozinku.\n"
720 "Domain controller not found.\n"
721 "Račun izbačen.\n"
722 "Neispravan format piksela.\n"
723 "Neispravan driver.\n"
724 "Invalid object resolver set.\n"
725 "Nepotpun RPC send.\n"
726 "Neispravna asinkrona RPC poveznica.\n"
727 "Neispravan asinkroni RPC poziv.\n"
728 "RPC cjevovod zatvoren.\n"
729 "Discipline error on RPC pipe.\n"
730 "Nema podataka na RPC cjevovodu.\n"
731 "Nedostupan naziv stranice.\n"
732 "Datoteci se ne može pristupiti.\n"
733 "Naziv datoteke se ne može dohvatit.\n"
734 "Neslaganje tipova RPC unosa.\n"
735 "Nisu se svi objekti mogli izvesti.\n"
736 "Sučelje se nije mogli izvesti.\n"
737 "Profil se nije mogao dodati.\n"
738 "Element profila se nije mogao dodati.\n"
739 "Element profila se nije mogao ukloniti.\n"
740 "Element grupe se nije mogao dodati.\n"
741 "Element grupe se nije mogao ukloniti.\n"
742 "Korisničko ime nije moglo biti pronađeno.\n"
743 "This network connection does not exist.\n"
744 "Connection reset by peer.\n"
745 "Povezivanje odbijeno.\n"
746 "Not implemented.\n"
747 "Call failed.\n"
748 "No Signature found in file.\n"
749 "Invalid call.\n"
750 "Resource is not currently available.\n"