Dump of STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)

STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)
Compare with English (United States) >>
1088 "Certificates issued by this root certification authority, or any certification authorities it issued, will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove this trusted root certificate?"
1089 "Certificates issued by these root certification authorities, or any certification authorities they issued, will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove these trusted root certificates?"
1090 "Software potpisan od strane ovog izdavača više neće biti pouzdan.\n
Sigurno želite izbrisati ovaj certifikat?"
1091 "Software potpisan od strane ovih izdavača više neće biti pouzdan.\n
Sigurno želite izbrisati ove certifikate?"
1092 "Sigurno želite izbrisati ovaj certifikat?"
1093 "Sigurno želite izbrisati ove certifikate?"
1094 "Certifikati"
1095 "<Ništa>"
1096 empty
1097 empty
1098 empty
1099 empty
1100 "Osigurava identitet udaljenog računala"
1101 "Dokazuje vaš identitet udaljenom računalu"
1102 "Osigurava kako je software došao od izdavača\n
Štiti software od promjena nakon objavljivanja"
1103 "Štiti e-mail poruke"