Dump of STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)

STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)
Compare with English (United States) >>
1072 "Uvoz neuspješan."
1073 "Arial"
1074 "<Svi>"
1075 "<Napredne namjene>"
1076 "Izdan osobi"
1077 "Izdavatelj"
1078 "Datum isticanja"
1079 "Friendly Name"
1080 "<Svi>"
1081 "<Ništa>"
1082 "Više nećete moći dešifrirati poruke s ovim certifikatom ili potpisivati poruke s njim.\n
Sigurno želite izbrisati ovaj certifikat?"
1083 "Više nećete moći dešifrirati poruke s ovim certifikatima ili potpisivati poruke s njima.\n
Sigurno želite izbrisati ove certifikate?"
1084 "Više nećete moći šifrirati poruke s ovim certifikatom ili provjeriti poruke s njim.\n
Sigurno želite izbrisati ovaj certifikat?"
1085 "You will no longer be able to encrypt messages with these certificates, or verify messages signed with them.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"
1086 "Certificates issued by this certification authority will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1087 "Certificates issued by these certification authorities will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"