Dump of STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)

STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)
Compare with English (United States) >>
1040 "DID koji ste unijeli već postoji."
1041 "Odaberite spremnik certifikata"
1042 "Molimo odaberite spremnik certifikata."
1043 "Čarobnjak za uvoz certifikata"
1044 "Datoteka sadrži objekte koji ne odgovaraju danim kriterijima. Molimo odaberite drugu datoteku."
1045 "Datoteka za uvoz"
1046 "Odaberite datoteku koji želite uvesti."
1047 "Spremnik certifikata"
1048 "Spremnici cerfitikata su kolekcije certifikata, popisa opoziva certifikata i popisa pouzdanih certifikata."
1049 "X.509 certifikat (*.cer; *.crt)"
1050 "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)"
1051 "Certificate Revocation List (*.crl)"
1052 "Certificate Trust List (*.stl)"
1053 "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
1054 "CMS/PKCS #7 Messages (*.spc; *.p7b)"
1055 "Sve datoteke (*.*)"