Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
Compare with English (United States) >>
1008 empty
1009 empty
1010 "Izdan osobi: "
1011 "Izdavač: "
1012 "Valjano od "
1013 " do "
1014 "Ovaj certifikat ima neispravan potpis."
1015 "Ovaj certifikat je istekao ili nije još valjan."
1016 "Valjanost ovog certifikata je duža od valjanosti izdavača."
1017 "Ovaj certifikat je opozvan od strane izadavača."
1018 "Ovaj certifikat je OK."
1019 "Polje"
1020 "Vrijednost"
1021 "<Svi>"
1022 "Version 1 Fields Only"
1023 "Samo ekstenzije"