Dump of STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)

STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)
id Serbian (Latin) (Neutral) English (United States)
992 empty empty
993 empty empty
994 empty empty
995 empty empty
996 empty empty
997 empty empty
998 empty empty
999 empty empty
1000 "Certifikat" "Certificate"
1001 "Informacije certifikata" "Certificate Information"
1002 "Ovaj certifikat ima neispravan potpis. Moguće kako je modificiran ili oštećen." "This certificate has an invalid signature. The certificate may have been altered or corrupted."
1003 "Ovaj korijenski certifikat nije pouzdan. Kako bi mu vjerovali, dodajte ga u sistemsku putanju za spremnik korijenskih certifikata." "This root certificate is not trusted. To trust it, add it to your system's trusted root certificate store."
1004 "This certificate could not be validated to a trusted root certificate." "This certificate could not be validated to a trusted root certificate."
1005 "Izdavač ovog certifikata nije mogao biti pronađen." "This certificate's issuer could not be found."
1006 "Sve predviđene namjene ovog certifikata nisu mogle biti provjerene." "All the intended purposes of this certificate could not be verified."
1007 "Ovaj certifikat je predviđen za sljedeće namjene:" "This certificate is intended for the following purposes:"