Dump of STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)

STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)
Compare with English (United States) >>
992 empty
993 empty
994 empty
995 empty
996 empty
997 empty
998 empty
999 empty
1000 "Certifikat"
1001 "Informacije certifikata"
1002 "Ovaj certifikat ima neispravan potpis. Moguće kako je modificiran ili oštećen."
1003 "Ovaj korijenski certifikat nije pouzdan. Kako bi mu vjerovali, dodajte ga u sistemsku putanju za spremnik korijenskih certifikata."
1004 "This certificate could not be validated to a trusted root certificate."
1005 "Izdavač ovog certifikata nije mogao biti pronađen."
1006 "Sve predviđene namjene ovog certifikata nisu mogle biti provjerene."
1007 "Ovaj certifikat je predviđen za sljedeće namjene:"