Dump of DIALOG #114

DIALOG #114
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Čarobnjak za izvoz certifikata"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Ukoliko odaberete izvoz privatnog ključa, biti ćete upitani za lozinku za zaštitu privatnog ključa na kasnijoj stranici.", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 25, 0x0
    CONTROL "Želite li izvesti privatan ključ?", 65535, 130, 0x50020000, 21, 27, 195, 10, 0x0
    CONTROL "&Da, izvesti privatni ključ", 2912, 128, 0x50010009, 31, 36, 200, 12, 0x0
    CONTROL "&Ne, ne izvesti privatni ključ", 2913, 128, 0x50010009, 31, 48, 200, 12, 0x0
    CONTROL "", 2914, 130, 0x50020000, 21, 60, 200, 24, 0x0