Dump of DIALOG #110

DIALOG #110
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 178
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Čarobnjak za uvoz certifikata"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Dovršetak čarobnjaka za uvoz certifikata", 2700, 130, 0x50020000, 115, 1, 195, 40, 0x0
    CONTROL "Uspješno je završen čarobnjak za uvoz certifikata.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 33, 195, 24, 0x0
    CONTROL "Specificarli ste sljedeće postavke:", 65535, 130, 0x50020000, 115, 57, 195, 12, 0x0
    CONTROL "", 2707, "SysListView32", 0x50814005, 115, 67, 174, 100, 0x0