Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
Compare with English (United States) >>
1200 "KeyID="
1201 "Izdavač certifikata"
1202 "Serijski broj certifikata"
1203 "Drugo ime="
1204 "Email adresa="
1205 "DNS ime="
1206 "Adresa direktorija"
1207 "URL="
1208 "IP adresa="
1209 "Maska="
1210 "Registrirani ID="
1211 "Korištenje nepoznatog ključa"
1212 "Vrsta subjekta="
1213 "Ovjeritelj certifikata"
1214 "Entitet kraja"
1215 "Ograničenje duljine putanje="