Dump of STRINGTABLE #67 (strings 1056..1071)

STRINGTABLE #67 (strings 1056..1071)
Compare with English (United States) >>
1056 "Serijski broj"
1057 "CA verzija"
1058 "Cross CA Version"
1059 "Serialized Signature Serial Number"
1060 "Principal Name"
1061 "Windows ažuriranje proizvoda"
1062 "Enrollment Name Value Pair"
1063 "OS verzija"
1064 "CSP upisa"
1065 "CRL broj"
1066 "Delta CRL indikator"
1067 "Distribucijska točka izdavanja"
1068 "Najsvježiji CRL"
1069 "Ograničenja imena"
1070 "Pravila mapiranja"
1071 "Pravila ograničenja"