Dump of STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)

STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)
Compare with English (United States) >>
1040 "Netscape komentar"
1041 empty
1042 empty
1043 empty
1044 "Država/regija"
1045 "Organizacija"
1046 "Organizacijska jedinica"
1047 "Zajednički naziv"
1048 "Lokalitet"
1049 "Država ili pokrajina"
1050 "Naziv"
1051 "Dano ime"
1052 "Inicijali"
1053 "Prezime"
1054 "Domain Component"
1055 "Ulična adresa"