Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
Compare with English (United States) >>
1008 "Subject Key Identifier"
1009 "CRL broj razloga"
1010 "CRL točke distribucije"
1011 "Enhanced Key Usage"
1012 "Authority Information Access"
1013 "Ekstenzije certifikata"
1014 "Sljedeća lokacija ažuriranja"
1015 "Da ili Ne povjerenje"
1016 "Email Adresa"
1017 "Nestrukturirano ime"
1018 "Vrsta sadržaja"
1019 "Probava poruke"
1020 "Vrijeme potpisivanja"
1021 "Brojač prijava"
1022 "Lozinka izazova"
1023 "Nestrukturirana adresa"