Dump of STRINGTABLE #2 (strings 16..31)

STRINGTABLE #2 (strings 16..31)
Compare with English (United States) >>
16 "Neočekivana kontrolna suma preuzete datoteke. Prekid instalacije oštećene datoteke."
17 empty
18 empty
19 empty
20 empty
21 empty
22 empty
23 empty
24 empty
25 empty
26 empty
27 empty
28 empty
29 empty
30 empty
31 empty