Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
id Romanian (Neutral) English (United States)
1200 "Administrator Wine File" "Wine File Manager"
1201 "Eroare" "Error"
1202 "dosar rădăcină" "root fs"
1203 empty empty
1204 "Birou" "Desktop"
1205 "Shell" "Shell"
1206 empty empty
1207 "Neimplementat încă" "Not yet implemented"
1208 empty empty
1209 empty empty
1210 "Nume" "Name"
1211 "Mărime" "Size"
1212 "Ultima schimbare de stare (ctime)" "Creation date"
1213 "Ultima accesare" "Access date"
1214 "Ultima modificare" "Modification date"
1215 "Index/Inode" "Index/Inode"