Dump of MENU #102

MENU #102
Compare with English (United States) >>
0 "&Fișier"
101 "Desc&hide\tEnter"
106 "&Mutare...\tF7"
107 "&Copiere...\tF8"
108 "&Șterge\tDel"
109 "Rede&numire..."
57656 "Propr&ietăți\tAlt+Enter"
0 SEPARATOR
105 "E&xecutare..."
0 SEPARATOR
111 "Cr&eare dosar..."
0 SEPARATOR
115 "Înc&hide"
0 "&Disc"
252 "Co&nectează unitatea de rețea..."
253 "&Deconectează unitatea de rețea"
0 "&Vizualizare"
414 "Se&pară"
0 SEPARATOR
401 "&Nume"
402 "To&ate detaliile"
0 SEPARATOR
404 "&Sortează după nume"
405 "Sortează după &tip"
406 "Sortează după &mărime"
407 "Sortează după &dată"
0 SEPARATOR
409 "Filtrare după&..."
0 "&Opțiuni"
510 "&Font..."
0 SEPARATOR
508 "Bara de unel&te"
507 "Bara &de unitate"
503 "Bara de &stare"
32772 "Pe tot ecran&ul\tCtrl+Shift+S"
0 SEPARATOR
511 "&Salvează configurația la închidere"
0 "&Fereastră"
57648 "&Fereastră nouă"
57650 "Cascadă\tCtrl+F5"
57651 "Mozaic &orizontal"
57652 "Mozaic &vertical\tCtrl+F4"
57649 "Aranjează &pictogramele"
1704 "Actua&lizează\tF5"
0 "&Ajutor"
57670 "&Conținut\tF1"
1803 "&Despre Administratorul Wine File"