Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
id Romanian (Neutral) English (United States)
96 empty empty
97 empty empty
98 empty empty
99 empty empty
100 empty empty
101 "Usage: taskkill [/?] [/f] [/im ProcessName | /pid ProcessID]\n" "Usage: taskkill [/?] [/f] [/im ProcessName | /pid ProcessID]\n"
102 "Eroare: Parametri necunoscuți sau nevalizi pentru linia de comandă.\n" "Error: Unknown or invalid command line option specified.\n"
103 "Eroare: Parametri nevalizi pentru linia de comandă.\n" "Error: Invalid command line parameter specified.\n"
104 "Error: One of options /im or /pid must be specified.\n" "Error: One of options /im or /pid must be specified.\n"
105 "Error: Option %1 expects a command line parameter.\n" "Error: Option %1 expects a command line parameter.\n"
106 "Error: Options /im and /pid are mutually exclusive.\n" "Error: Options /im and /pid are mutually exclusive.\n"
107 "Close message sent to top-level windows of process with PID %1!u!.\n" "Close message sent to top-level windows of process with PID %1!u!.\n"
108 "Close message sent to top-level windows of process "%1" with PID %2!u!.\n" "Close message sent to top-level windows of process "%1" with PID %2!u!.\n"
109 "Process with PID %1!u! was forcibly terminated.\n" "Process with PID %1!u! was forcibly terminated.\n"
110 "Process "%1" with PID %2!u! was forcibly terminated.\n" "Process "%1" with PID %2!u! was forcibly terminated.\n"
111 "Eroare: Procesul „%1” nu a putut fi găsit.\n" "Error: Could not find process "%1".\n"