Dump of STRINGTABLE #25 (strings 384..399)

STRINGTABLE #25 (strings 384..399)
Compare with English (United States) >>
384 "Unicode (UTF-16)"
385 "Unicode (UTF-16 big-endian)"
386 "Unicode (UTF-8)"
387 "%1\n
Acest document conține caractere unicode care se vor pierde\n
dacă salvați acest fișier în codificarea %2.\n
Pentru a reține aceste caractere dați clic pe „Renunță” și apoi\n
alegeți una din opțiunile unicode din lista de selecție a codificării.\n
Continuă?"
388 empty
389 empty
390 empty
391 empty
392 empty
393 empty
394 empty
395 empty
396 empty
397 empty
398 empty
399 empty