Dump of STRINGTABLE #33 (strings 512..527)

STRINGTABLE #33 (strings 512..527)
Compare with English (United States) >>
512 "Fiecare caracter are %1!u! pixeli lățime și %2!u! pixeli înălțime"
513 "Acesta este un test"
514 empty
515 empty
516 empty
517 empty
518 empty
519 empty
520 empty
521 empty
522 empty
523 empty
524 empty
525 empty
526 empty
527 empty