Dump of STRINGTABLE #20 (strings 304..319)

STRINGTABLE #20 (strings 304..319)
Compare with English (United States) >>
304 "Mărimea memoriei tampon a ecranului trebuie să fie egală sau mai mare decât cea a ferestrei."
305 empty
306 empty
307 empty
308 empty
309 empty
310 empty
311 empty
312 empty
313 empty
314 empty
315 empty
316 empty
317 empty
318 empty
319 empty