Dump of DIALOG #1024

DIALOG #1024
id Romanian (Neutral) English (United States)
DIALOG 20, 20, 210, 60 DIALOG 20, 20, 210, 60
STYLE 0x80c000c0 STYLE 0x80c000c0
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Parametrii consolei" CAPTION "Console parameters"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Păstrează această configurație pentru sesiunile ulterioare", 1025, 128, 0x50010009, 10, 8, 200, 10, 0x0     CONTROL "Retain these settings for later sessions", 1025, 128, 0x50010009, 10, 8, 200, 10, 0x0
    CONTROL "Modifică numai sesiunea curentă", 1026, 128, 0x50010009, 10, 22, 200, 10, 0x0     CONTROL "Modify only current session", 1026, 128, 0x50010009, 10, 22, 200, 10, 0x0
    CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010001, 100, 43, 50, 14, 0x0     CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010001, 100, 43, 50, 14, 0x0
    CONTROL "Renunță", 2, 128, 0x50010000, 155, 43, 50, 14, 0x0     CONTROL "Cancel", 2, 128, 0x50010000, 155, 43, 50, 14, 0x0